• spac
  • garstka
  • NOVABUD2
  • dekra1

f  y    AKmedia  kino  bus   ochrona

  • reklama-g24.jpg
środa, 01 lipca 2009 00:00

REGULAMIN

Regulamin usług

 

Wydawca

Właściciel portalu internetowego gostynin24.pl

AK media Andrzej Adamski

ul. Langenfeld 32

09-500 Gostynin

tel. 24 235 30 85

kom. 692 453 484

kom. 785 955 985

Portal

Strona internetowa, działająca pod adresem URL www.gostynin24.pl i wszystkimi pochodnymi tego adresu.

Użytkownik

Każda osoba korzystająca z Portalu. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi.

Komentarze

Redakcja portalu gostynin24.pl informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu gostynin24.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Klient

Osoba fizyczna lub prawna korzystająca z płatnych usług w serwisie gostynin24.pl.

Usługa

Usługa wykonana przez Wydawcę na rzecz Klienta - w szczególności emisja reklamy w Portalu. Dokładna lista, opis i aktualne ceny usług oferowanych przez Wydawcę znajdują się w cenniku - w załączniku pod regulaminem.

Zamówienie usługi

Zamówienia usługi można dokonać w jeden z następujących sposobów:

- telefonicznie - dzwoniąc pod numer telefonu (692 453 484 lub 785 955 985),

- mailowo - wysyłając wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rezygnacja z zamówienia

Klient może zrezygnować z zamówienia telefonicznie lub mailowo bez ponoszenia konsekwencji finansowych nie później niż 2 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Płatności

Płatność za usługę może być wykonana:
- z góry - po zamówieniu, na podstawie faktury PRO-FORMA,
- z dołu - na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej wystawienia (wymagane jest dodatkowe pisemne zlecenie),
- w inny sposób uzgodniony przez strony i zawarty w pisemnym zleceniu.

Wymagania

Wszelkie materiały niezbędne do wykonania usługi oraz informacje o ewentualnych zmianach Klient musi dostarczyć Wydawcy najpóźniej 2 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zamówienia. Niedotrzymanie tego terminu zwalnia Wydawcę z obowiązku realizacji zamówienia oraz z odpowiedzialności za szkody jakie mogą wyniknąć w konsekwencji. Jeśli w wyniku nieterminowości Klienta termin wykonania usługi ulegnie opóźnieniu, Klientowi nie przysługuje prawo do roszczeń wobec Wydawcy.

Realizacja zamówienia

Usługa zostanie wykonana po złożeniu zamówienia, w terminie i na warunkach wyznaczonych w zamówieniu. Wydawca może odmówić realizacji zamówienia o ile nie spełnia warunków niniejszego regulaminu lub jest niezgodna z obowiązującym prawem.

Reklamacje

Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po wykryciu ewentualnych wad, nie później niż 7 dni po zakończeniu realizacji zamówienia. Po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje można składać mailowo lub listownie na adres w/w. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
Ewentualne odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez Wydawcę szkody nie może przekroczyć wartości zamówienia.

Odpowiedzialność

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Portalu przez Klienta w związku z zamówionymi usługami. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z oświadczeniem, że posiada on wszelkie prawa do posługiwania się materiałami, które udostępnia Wydawcy w celu wykonania usługi oraz, że materiały te są zgodne z obowiązującym prawem. Konieczność naprawienia wszelkich szkód wynikłych z niezastosowania się Klienta do powyższych zapisów (łącznie z kosztami procesu lub innego postępowania prawnego oraz innymi uzasadnionymi wydatkami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich) leży po stronie Klienta.

Uwagi ogólne

Wydawca może odmówić, zażądać zmian lub zaprzestać realizacji usługi w przypadku gdy:

- treść lub forma reklamy są sprzeczne z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub regulaminem Portalu,

- osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem przepisów prawa lub innych norm zgłosiły zastrzeżenia dotyczące realizacji zamówionej usługi,

- klient nie spełni warunków zamówienia (w szczególności gdy płatność za usługę jest opóźniona).

Niniejszy regulamin ma zastosowanie jedynie w przypadku klientów zamawiających usługi bezpośrednio związane z prowadzoną przez nich działalnością. W przeciwnym przypadku prowadzone mogą być ustalenia indywidualne.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2009 r.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Więcej w tej kategorii: « CENNIK KONTAKT »
  • JBorowy.jpg
  • SFalkowski.jpg
  • JKalinowski.jpg
  • 20201025_161340.jpg

NAJNOWSZE KOMENTARZE


Geodezja
facebook_page_plugin