• baner do internetu 1000 x 300
 • NOVABUD2
 • spac
 • bank24
 • garstka

f  y    AKmedia  kino  bus   ochrona

 • reklama-g24.jpg
poniedziałek, 13 stycznia 2020 21:10

Po 6 mln zł dla Pacyny i Lwówka

Na remonty i modernizacje dróg, szpitali i instytucji kultury w subregionie płockim władze Mazowsza przeznaczą ok. 85 mln zł. Mirosław Kaczmarek, dyrektor Rejonu Drogowego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gostyninie: W tym roku przebudujemy trzy niebezpieczne skrzyżowania w Sikorzu, Pacynie i Lwówku.

Planowane dochody Mazowsza wyniosą ponad 3,5 mld zł, z czego 2,9 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Wydatki mają być na poziomie ponad 3,7 mld zł. Wpłata do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe wyniesie 592 mln zł.

Budżet na 2020 r. jest największym budżetem w 21-letniej historii Mazowsza. Środki, którymi dysponujemy nie tylko pozwolą na rozbudowę infrastruktury medycznej czy drogowej, ale także na wsparcie gmin, sołectw czy jednostek OSP. Ten rok pokazał nam, jak duże jest zapotrzebowanie na programy wsparcia. Bardzo często bez naszych środków gminom czy powiatom nie udałoby się zrealizować wszystkich projektów. My wspieramy te inicjatywy, które służą przede wszystkim mieszkańcom Mazowsza – budowę placów zabaw, boisk, siłowni plenerowych, ale także remonty świetlic, pracowni językowych czy komputerowych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Największe planowane na 2020 r. inwestycje w subregionie płockim:

DROGI

Na prace związane z budową i modernizacją dróg wojewódzkich przebiegających przez subregion płocki władze Mazowsza przeznaczą prawie 30 mln zł.

W ramach poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, w tym roku przebudujemy trzy niebezpieczne skrzyżowania w Sikorzu, Pacynie i Lwówku. W tych miejscach powstaną ronda. Jest to dla nas priorytet. W dalszym ciągu będziemy kontynuować prace na drodze 575 na odcinku Płock-Śladów oraz na drodze 560 na odcinku Płock-Sierpc. Ponadto, w ramach współpracy z samorządami stawiamy na budowę chodników i ścieżek rowerowych m.in. w ciągu drogi wojewódzkiej 573 od Szczawina Kościelnego do Szczawinka – mówi Mirosław Kaczmarek dyrektor Rejonu Drogowego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gostyninie.

Wśród zaplanowanych na 2020 r. inwestycji znalazły się:

 • rozbudowa 770-metrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 559 od km 36+950 do km 37+720 w Sikorzu, gmina Brudzeń Duży (powiat płocki) – 8 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez Lwówek (powiat gostyniński) – 6 mln zł;
 • rozbudowa półkilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 583 od km 16+100 do 16+600 w Pacynie (powiat gostyniński) – 6 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Płocka w Sierpcu (od ronda do torów) – 5,1 mln zł;
 • budowa obwodnicy Sierpca w ciągu drogi wojewódzkiej  nr 560 – budowa nowego odcinka od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10 (prace projektowe) – 1 mln zł
 • modernizacja drogi wojewódzkiej nr 575 Płock-Kazuń Nowy – 1 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże (powiat płocki) – 1 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 573 (budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej o długości 1 km od Szczawina Kościelnego do Szczawinka) – 1,5 mln zł.

Poza modernizacjami i budową nowych dróg 14 mln zł zostanie przeznaczonych na remonty dróg wojewódzkich w subregionie płockim. W sumie obejmą one ponad 9,7 km dróg, w tym:

 • remont 3,1-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 575 od km 16+800 do km 17+570, od km 18+050 do 20+000 i od km 54+200 do 54+600 (powiaty płocki i sochaczewski) – 4,3 mln zł;
 • remont 1,7-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 560 od km 60+000 do 61+700 (powiat sierpecki) – 2,4 mln zł;
 • remont ponad 1-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 560 od km 52+495 do 53+573 (powiat sierpecki)  – 2,1 mln zł;
 • remont kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 567 od km 20+250 do km 21+250 (powiat płocki)  – 1,3 mln zł;
 • remont kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 581 od km 8+100 do km 9+100 (powiat gostyniński) – 1,3 mln zł;
 • remont ponad półkilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 574 od km 8+835 do km 9+350 ul. Kutnowska i ul. Nowy Rynek w Gąbinie (powiat płocki) – 1,2 mln zł;
 • remont 800-metrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 573 od km 5+800 do km 6+600 (powiaty płocki i gostyniński) – 850 tys. zł;
 • remont półkilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 539 od km 11+394 do km 11+894 (powiat sierpecki) – 500 tys. zł.

ZDROWIE

Na inwestycje w służbie zdrowia w subregionie płockim w 2020 r. samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 12,8 mln zł, w tym:

 • utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – 5,5 mln zł;
 • dostosowanie budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku do zaleceń wynikających z postanowienia KW PSP i ekspertyzy przeciwpożarowej – 2,3 mln zł;
 • modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – 2 mln zł;
 • zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ – 815 tys. zł;
 • budowa systemu kogeneracyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  w Płocku – 1,6 mln zł;
 • poprawa jakości udzielanych świadczeń dla osób z chorobami układu krążenia i w stanach krytycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – 442 tys. zł;
 • przebudowa i modernizacja kotłowni olejowo-gazowej, węzłów cieplnych oraz sieci co i cw – etap I dokumentacja w WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 47 tys. zł.

KULTURA

Na rozbudowę, modernizację i rozwój instytucji kultury w subregionie płockim władze Mazowsza przeznaczą ponad 28 mln zł. Największe zaplanowane na ten rok inwestycje to:

 • odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap II – 14,2 mln zł;
 • aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych – Sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art déco i Wielcy Płocczanie – Themersonowie w nowym gmachu Muzeum Mazowieckiego przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku – 4,1 mln zł;
 • modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III, budynki nr 1, 3 i 5 – 7 mln zł;
 • rewitalizacja zabytkowego zespołu parkowo-pałacowego w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – blisko 1,2 mln zł;
 • modernizacja wiatraka typu koźlak w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – 1,1 mln zł;
 • utworzenie zaplecza technicznego na potrzeby Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach – 175 tys. zł;
 • wykonanie nowego przyłącza energii elektrycznej na potrzeby muszli koncertowej Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach – 38 tys. zł.
 • wykonanie systemu klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku – 110 tys. zł;
 • modernizacja dużej sceny Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku – 80 tys. zł;

PROGRAMY WSPARCIA

W 2020 r. nie zabraknie środków na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP. Władze Mazowsza przeznaczą na ten cel ponad 110 mln zł W porównaniu do roku ubiegłego, w niektórych obszarach budżet został zwiększony dwukrotnie.

Od lat wspieramy samorządy lokalne przeznaczając środki z budżetu na budowę i modernizację infrastruktury sportowej, remonty strażnic, zakup sprzętu specjalistycznego i samochodów dla mazowieckich OSP czy remonty perełek architektury sakralnej. W ubiegłym roku pomogliśmy również w tworzeniu nowych i modernizacji istniejących pracowni językowych i informatycznych na całym Mazowszu. To wsparcie będzie kontynuowane również i w tym roku. Dzięki stabilnej sytuacji finansowej mogliśmy w niektórych dziedzinach zwiększyć pulę dostępnych środków. Wiemy, jak ważne są to pieniądze. Spotykając się z samorządowcami często słyszę nie tylko jak wiele jest jeszcze do zrobienia, ale także jak dużo udało się już zrobić – podsumował radny województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński.

W 2020 r. realizowane będą:

 • Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 50 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument  Wsparcia Ochrony Powietrza – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 13,9 mln zł;
 • Zakup samochodów i sprzętu przeciwpożarowego OSP – 8 mln zł;
 • Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanych i niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 6 mln zł;
 • Remont budynków użytkowanych przez OSP – 3 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców  – 1 mln zł.

Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komentarze  

+1 # Kozłoski 2020-01-17
Cymbalistów było wielu,ale kto by się ośmielił-zagrać przy
Mirosławie.Chyba tylko,królewski łowczy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
0 # guj ecki 2020-01-15
Ale chudziutki,ledwo to dyszy,ale dyłktoła zapina.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-1 # Mieszkanka 2020-01-14
A Kiedy w Pacynie ruszy budowa ronda ?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+6 # Krysia 2020-01-14
lepiej drogę zróbcie pacyna żychlin ,
a nie beznadziejne rądo .
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

 • TMilczarek.jpg
 • SZdziarska.jpg
 • MMalkowski.jpg
 • szulczewski.png
 • SPirowska.jpg
 • kielbasa.png

NAJNOWSZE KOMENTARZE


Geodezja
facebook_page_plugin