G24

 • baner green horizon 2 1000x300

   

 • dekra1
   
 • zamek
   
 • petecki
   
 • roman
   
wtorek, 07 września 2021 22:30

Wątpliwości co do wycinki drzewa w Gorzewie

Do redakcji portalu gostynin24 wpłynął list zaniepokojonego Michała Nadrowskiego. Opisuje w nim wycinkę drzewa w Gorzewie.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata) z Gorzewa została ustanowiona pomnikiem przyrody Rozporządzeniem Nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu gostynińskiego. Znajdowała się na terenie prywatnym przy drodze. Miała 660 cm w obwodzie i 20 m wysokości – czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

 

Szanowni Państwo,

 

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie sprawy "likwidacji" drzewa o statusie pomnika przyrody - lipa drobnolistna w miejscowości Gorzewo, gm. Gostynin. Likwidacja nastąpiła w pierwszym tygodniu Września 2021.

 

Drzewo uległo częściowemu uszkodzeniu w ostanich dniach Sierpnia 2021 polegającemu na oderwaniu konara od strony drogi.

 

Stan drzewa był generalnie dobry, nie było martwych konarów i gałęzi mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie dla ludzi lub mienia.

 

Kontrowersje i oburzenie budzi fakt, dlaczego nie podjęto próby zabezpieczenia drzewa z uwagi na jego przyrodnicze i kulturowe znaczenie oraz zważywszy na jego status, wiek i niewątpliwą urodę.

 

Proszę zatem o przekazanie informacji w odniesieniu do poniższych pytań i wątpliwości:

 

1. Na jakiej podstawie została podjęta decyzja o całkowitej likwidacji drzewa?

2. Czy została sporządzona stosowna ekspertyza dendrologiczna. Proszę o jej udostępnienie.

3. Czy status drzewa - pomnik przyrody, pozwala na jego likwidację w tak "ekspresowym" trybie, nawet jeśli wystąpi rzekome zagrożenie życia lub mienia w myśl Art. 40 Ustawy o ochronie przyrody?

4. Dlaczego nie podjęto prób zabezpieczenia drzewa i jakie stały za tym argumenty?

 

Poniżej przytaczam informację nt. pomników przyrody zawartych na stronie internetowej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

 

POMNIKI PRZYRODY

 

Pomnik przyrody jest jedną z najstarszych form ochrony wartości przyrodniczych. Jest to forma ochrony indywidualnej przewidziana przez ustawę o ochronie przyrody z dnia 19 października 1991 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 493 z późniejszymi zmianami). Według definicji zawartej w ustawie pomnikiem przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, a w szczególności sędziwych i okazałych tworów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie. Chodzi tutaj głównie o takie obiekty, które nie zostały zmienione w wyniku działalności człowieka oraz posiadają cechy swoiste, wyróżniające je wśród innych obiektów.

 

Za pomnik przyrody najczęściej uznawane są okazałe egzemplarze drzew. Dla wskazania, od jakich minimalnych wymiarów danego gatunku drzewa uznać je można za wyróżniające się i godne objęcia ochroną opracowano odpowiednie, obowiązujące w całym kraju zalecenia. Formalnie obowiązują one tylko w stosunku do drzew rosnących w Lasach Państwowych, ale mogą być one używane i w odniesieniu do innych. Zamieszczone w tej instrukcji wytyczne i wymiary są tylko wskazówką. W indywidualnych przypadkach można uznać drzewo za pomnik przyrody mimo mniejszych niż zaproponowane wymiary. W takim przypadku proponowane na pomnik przyrody drzewo musi spełniać określone kryteria tzn. musi być wyjątkowo dorodne, rozłożyste, zlokalizowane w interesującym, często odwiedzanym punkcie, oraz w pewien sposób zaistnieć w świadomości lokalnej społeczności.

 

W praktyce spotyka się również inne przypadki wynikające z lokalnych uwarunkowań przyrodniczych i tak, jeżeli drzewo osiągnie minimalne wymiary kwalifikujące je na pomnik przyrody, a okolica obfituje w okazałe drzewa tego gatunku (nie jest ono czymś wyjątkowym) to nie ma konieczności uznania je za pomnik przyrody. W przypadkach alei czy większych skupień mogą wchodzić drzewa w znacznie mniejszych wymiarach niż przewiduje stosowane zalecenia.

 

Pomnik przyrody ma być elementem wyróżniającym się z otoczenia, pewnego rodzaju dominanta, obiektem ponadprzeciętnym, wartościowym (w skali lokalnej). Takie kryteria winny być najistotniejsze przy wyborze obiektów do objęcia ich tą formą ochrony przyrody. Są to stanowiska rzadkich gatunków roślin i zwierząt, nie objęte ochroną rezerwatową.

 

Zasługującą na uwagę formą ochrony okazałych drzew, bardzo podobna do tworzenia pomników przyrody jest tzw. moratorium na wycinanie drzew przekraczających określone rozmiary.

 

Uznanie za pomnik przyrody następuje w drodze rozporządzenia wojewody bądź uchwały rady gminy (jeżeli takiej formy nie wprowadził wojewoda). Wydanie przez wojewodę rozporządzenia zamyka drogę prawną dla gmin. Podjęcie działań prawnych przez radę gminy nie pozbawia natomiast wojewody możliwości wydania rozporządzenia, o ile przewiduje on surowszy reżim prawny ochrony konkretnego pomnika przyrody niż uchwała rady gminy.

 

Rozporządzenie lub uchwała określa nazwę obiektu, jego położenie oraz ograniczenia, zakazy, nakazy przewidziane w ustawie o ochronie przyrody. W stosunku do pomników przyrody ustawa ta zabrania:

 

- uszkadzania lub niszczenia chronionego obiektu,

- wykonywania prac ziemnych mogących trwale zniekształcić rzeźbę terenu,

- zanieczyszczania gleby i zaśmiecania terenu wokół pomnika,

- wylewania gnojowicy lub innych nieczystości,

- dokonywania zmian stosunków wodnych mogących mieć wpływ na żywotność drzewa lub obiektu chronionego,

- umieszczania na nich i w bezpośrednim sąsiedztwie tablic, napisów i innych znaków za wyjątkiem tablic z napisem „pomnik przyrody”,

 

W konsekwencji uznania za pomnik przyrody następuje ograniczenie praw własności. Właściciel drzewa uznanego za pomnik przyrody musi podporządkować się rygorom. W obecnym stanie prawnym, za ograniczenia takich praw własności nie przewiduje się odszkodowania.

 

Uznanie drzew za pomnik przyrody jest tylko jedną z form ratowania wybranych obiektów przyrodniczych. Utrzymanie drzew - pomników przyrody w krajobrazie Polski wymaga sprawowania nad nimi dalszej opieki, polegającej na ich pielęgnacji stosowaniu potrzebnych prac konserwatorskich. Fachowa opieka nad tworami przyrody i zapobieganie wszystkiemu co może spowodować ich uszkodzenie lub zniszczenie, co zagwarantuje przetrwanie tych okazów dla przyszłych pokoleń.

 

Na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego istnieje 117 pomników przyrody, obejmujących 222 drzewa a w tym 4 aleje. Pomniki przyrody tworzy 15 gatunków, w tym 3 gatunki aklimatyzowane – świerk sitkajski, platan klonolistny, kasztanowiec zwyczajny. Spośród gatunków drzew rodzimych największy udział mają lipa drobnolistna i dąb szypułkowy, ponadto występują tu też sosna zwyczajna, jałowiec zwyczajny, dąb bezszypułkowy, buk, olsza czarna, klon pospolity i inne. Rozmieszczenie pomników na terenie Parku nie jest równomierne. Najwięcej drzew pomnikowych znajduje się na terenach leśnych i w obrębie zabudowań gospodarskich. Zabytkowe aleje usytuowane są przy drogach publicznych i w zabytkowych parkach podworskich. Niektóre pomnikowe drzewa mają własne nazwy i związanie z nimi legendy.

 

Z poważaniem,

Michał Nadrowski

 

09153C35 CFA3 443D A9BD C227EA39B8D1

 

55EC8F2B 8CA5 4A53 9B59 FED51E479526

 

96AC27B6 58DF 4202 B21A 118DAAFE24C2

 

B0BB7C72 8563 435A B02B 967A1072D9BE

 

FE73BE13 339E 4211 A6C6 E35874DBAE69

 

FED64626 AA87 4115 AF9F A80A2B7E55DA

VIDEO fb yt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komentarze  

+6 # gost 2021-09-08
Wielkie brawa, że w Urzędzie "nie ma lipy".
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-7 # chory kraj 2021-09-08
Komuś była potrzebna LIPA
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+2 # Drwal 2021-09-08
Lipa to jest w całym kraju bo jak podają media niezależne to wykarczują i wyjedzie za granice co już od dawna widać z naszych lasów 80% drzewostanu.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

 • renda.jpg
 • SSzubert.jpg
 • WKamierkiewicz.jpg
 • tomasik.jpg
 • sokolowski.jpg
 • DNelke.jpg
 • janicki.jpg
 • JTomczak.jpg
 • HBak.jpg
 • MDolegowski.jpg
 • nowakowski.jpg

Geodezja

NAJNOWSZE KOMENTARZE