G24

 • baner green horizon 2 1000x300 

 • Bajka
 • KONDOLENCJEgm.jpg
 • zamek
   
 • petecki
   
 • roman
   
 • 600x200 
 • stihl
   
 • Uriarte
środa, 06 lipca 2022 10:00

Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina

Do 15 lipca można składać oferty na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina.

OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Gostynina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie, ul. 18 Stycznia 2.


§ 1.
Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora, w tym wymagane kwalifikacyjne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie preferowane wykształcenie, artystyczne, humanistyczne, bibliotekarskie;
2) udokumentowane doświadczenie zawodowe co najmniej 5 letni staż pracy, w tym minimum 2 letni staż pracy w instytucjach kultury lub urzędach administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach ds. działalności kulturalnej lub promocyjnej;
3) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
4) złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów w terminie określonym w warunkach niniejszego konkursu;


§ 2.
Preferowani będą uczestnicy konkursu, którzy wykażą się:
1) znajomością problematyki zagadnień związanych z zarządzaniem i finansowaniem instytucji Kultury;
2) znajomością problematyki związanej z funkcjonowaniem bibliotek;
3) osiągnięciami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych;
4) zdolnościami organizatorskimi i menedżerskimi w zakresie kultury;
5) osiągnięciami w kierowaniu zasobami ludzkimi.


§ 3.
Wymagane dokumenty:
1) koncepcja programowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych (do 10 stron);
2) pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu zawierające podstawowe dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (klauzula dostępna w załączniku)
3) życiorys zawodowy;
4) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
5) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów świadczących o dodatkowych kwalifikacjach;
6) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe z uwzględnieniem osiągnięć w tym zakresie;
7) oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie uczestnika konkursu o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
9) oświadczenie uczestnika konkursu o korzystaniu z pełni praw publicznych;
10) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
11) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
a) 12) oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.).Więcej na stronie Urzędu Miasta Gostynina:

www.gostynin.pl

VIDEO fb yt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komentarze  

-1 # 4321 2022-07-12
Oby kandydat na dyrektora biblioteki był bezpartyjny i bez polecenia . Wówczas będzie mógł pracować spokojnie i nie robić medialnego szumu wobec swej pracy.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-1 # kalert 2022-07-12
W dzisiejszych czasach tak się nie da.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+1 # 4321 2022-07-12
A to szkoda.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+4 # 4321 2022-07-11
Tak się dzieje gdy polityka wkracza do biblioteki
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-5 # Nostalgia 2022-07-08
W mrocznych czasach komuny mówiło się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Dotyczyło to sytuacji, gdy w ramach represji komunistycznych wyrzucano unikalnego fachowca, nie licząc się z kosztami społecznymi. Jak widać stare nawyki są silniejsze, niż wszelka przyzwoitość.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-2 # dzbanie 2022-07-10
Cytuję Nostalgia:
W mrocznych czasach komuny mówiło się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Dotyczyło to sytuacji, gdy w ramach represji komunistycznych wyrzucano unikalnego fachowca, nie licząc się z kosztami społecznymi. Jak widać stare nawyki są silniejsze, niż wszelka przyzwoitość.

A jakich to fachowców komuna wyrzuciła? - Podaj jakieś przykłady? Komuna zatrudniała miernych biernych ale wiernych - coś tobie to przypomina ?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-3 # obserwator 2022-07-10
Popieram w całej rozciagłości.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-13 # No i.... 2022-07-08
... słusznie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
-17 # Czytelnik 2022-07-08
Nie wyobrażam sobie biblioteki bez p. Leśniewskiej. Osoby tak oddanej swojej pracy na rzecz Kultury miasta i dobra czytelników. Pani Kasiu - z Panią zawsze całym sercem!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+16 # Chyży ruj 2022-07-08
Nie ma czego żałować. Nie ma ludzi NIEZASTĄPIONYCH
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+14 # kalert 2022-07-08
Może jakiegoś swojaka wybiorą.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+16 # kandydatka 2022-07-07
Czas na zmiany, już zbieram dokumenty
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

 • WGorczycka.jpg
 • MGlogowska.jpg
 • kaczor.jpg
 • 20220924_132246.jpg
 • jedrzejak.jpg
 • AAdamski.jpg
 • MGrabski.jpg
 • ZNyckowska.jpg

Geodezja

NAJNOWSZE KOMENTARZE