G24

 • baner green horizon 2 1000x300

   

 • dekra1
   
 • Bajka
 • zamek
   
 • petecki
   
 • roman
   

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 26.10.2022 r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, ,,dotacji" w ramach krajowych środków Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż posiada środki dla 10 osób (4 kobiety i 6 mężczyzn) bezrobotnych poniżej 30. roku życia zainteresowanych Bonem na zasiedlenie w ramach projektu pozakonkursowego: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (IV). Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.

 • mular.jpg
 • podzinski.jpg
 • JRutecki.jpg
 • KFigiel.jpg
 • baranowska.jpg
 • weglewska.jpg
 • sokolowski.jpg

Geodezja

NAJNOWSZE KOMENTARZE